Az év legkiemelkedőbb tudományos vagy innovációs munkáját végző gyógyszerésze - KÜLÖNDÍJAS

Dr. Birinyi Péter
gyógyszertárvezető
Mikszáth Patika

Dr. Birinyi Péter pályázata

A jó gyakorlat bemutatása

Az alábbiakban ismertetem azon új jelentősebb innovatív gyógyszertechnológiai eljárásainkat és újszerű minőségbiztosítási rendszerünk elemeit, melyeket könnyen lehetne integrálni hosszabb távon más gyógyszertárakban:

Piknométer használata a gyógyszertári gyakorlatban:

A piknométer lombikhoz hasonló, hasas, szűk nyakú üvegedény. A nyílása csiszolatos kapillárissal zárható, amelyen egy körbefutó, csiszolt jel a folyadékszint pontos beállíthatóságát biztosítja. Pontos sűrűségmeghatározásra használják. A piknométert először száraz állapotban megmérik analitikai mérlegen, majd megtöltik desztillált vízzel és elvégzik az oldalcsövön keresztül a jelre állítást. Található a piknométerben egy hőmérő, melynek segítségével ellenőrzik a víz pontos hőmérsékletét és táblázatból kiolvassák a víz pontos sűrűségét. Ezután a desztillált vízzel megtöltött piknométert is lemérik analitikai mérlegen. Ezen adatok ismeretében kiszámítható a piknométer pontos térfogata.
Ezt követően az ismeretlen sűrűségű oldattal töltik meg a piknométert s a fent említett jelre állítást és tömegmérést szintén elvégzik. Az oldat sűrűsége a mért tömeg és a piknométer számított térfogatának hányadosaként kapható meg.

Piknométer a gyógyszertári használatban

A fentnevezett eszközt használjuk a sűrűség meghatározására a szirup faktor helyett a Mikszáth Gyógyszertárban valamennyi bevételre szánt szirupot vagy viszkozitásnövelőt tartalmazó magisztrális gyógyszerkészítmény esetében.
A szirupfaktor használata (1,3x) szakmaiatlan és a pontatlansága egy szűk terápiásspektrummal rendelkező magisztrális gyógyszer esetében nem megengedhető. A gyermekgyógyszerek dózisának meghatározása szirupfaktorral akár komoly veszélyekkel is járhat pl.: kilökődésgátló szirup, methotrexat szirup stb.

A magisztrális gyógyszer hatóanyagának kvantitatív meghatározása vezetőképesség méréssel:

A magisztrálisan előállított, az oldatok vezetőképességét befolyásoló hatóanyagú kapszula (pl.: 120 mg Cink-acetát dihidrát kapszula (PhHg VIII.) – Wilson kór terápiája) kvantitatív meghatározásához cink kalibrációs görbét vettünk fel elektromos vezetőképességmérő segítségével (Radelkis Kft., Budapest, Magyarország). A vezetőképesség mérése előtt analitikai mérlegen lemért, ismert mennyiségű cink-acetátot 100 ml aqua purificata-ban (PhHg VIII.) oldottunk fel. A kalibrációs minták (n=7; 3 paralel vizsgálat) koncentráció tartománya 20-200 mg/100 ml között volt. Ezt követően az analitikai mérlegen lemért cink-acetát kapszulákat (n=10) feloldottuk aqua purificata-ban (PhHg VIII.) (100 ml), majd megmértük a vezetőképességét, és a kalibrációs görbe segítségével kiszámítottuk a kapszulák abszolút cink-acetát tartalmát. A kapszulák segédanyagainak hozzájárulása az oldat vezetőképességéhez elhanyagolható volt. Erről külön vizsgálatban győződtünk meg.
A fent ismertetett műszeres kvantitatív analitikai vizsgálatot valamennyi vezetőképességet befolyásoló magisztrális gyógyszerünknél elvégezzük, ahol kifejezett követelmény a homogén hatóanyag eloszlás (Pl.: Capsula Natrii hydrogenocarbonas, Capsula natrii chlorati stb.)

Konduktométer használata műszeres analitikai vizsgálatokhoz

A Cink-acetát kapszulák hatóanyag mennyiségének meghatározásához szükséges kalibrációs egyenes (25 ºC)

A magisztrális gyógyszer hatóanyag-felszabadulási kinetikájának meghatározása vezetőképesség méréssel:

A cink-acetát kapszulák hatóanyag-felszabadulási kinetikáját szintén vezetőképesség méréssel határoztuk meg. A kapszulák in vitro kioldódási profilját egy USP 2. kioldódásvizsgáló készülékkel (forgólapátos módszer) vizsgáltuk. A kapszulák kioldódásának vizsgálatát 10-10 párhuzamos méréssel végeztük 500 ml tisztított vízben, 37 °C-on és 100 rpm fordulatszámon mind az 50 mg Cink, mind pedig a 25 mg Cink hatóanyag tartalmú kapszulák esetében.

Retrospektív vizsgálat- a páciensek utókövetése:

A betegek gyógyszerészi gondozása nem fejeződik be a gyógyszerek expediálásával. A folyamatos és biztonságos gyógyszerellátás szerves része a betegek gyógyszeres terápiájának utókövetése, a gyógyszerek hatékonyságának nyomonkövetése, az esetleges mellékhatások jelentése az OGYÉI felé, amely jogszabályi kötelezettségünk is.

Úgy gondolom, hogy a fenti feladatok a gyógyszertár laboratóriumában elkészített magisztrális gyógyszerek esetében még hangsúlyosabbak. Ezért az általunk fejlesztett és engedélyeztetett Cink-acetát kapszulák (Wilson kór terápiája), Bismut-citrát kapszulák (Helicobacter pylori II. vonalbeli terápiája) hatékonyságát retrospektív módon megvizsgáltuk.

A Cink készítményeink eredményességét Wilson kórban (réz anyagcserezavar) szenvedő betegek szérum réz szintjére az alábbiakban foglalom össze: Az alábbi indikációkban alkalmaztuk a Cink terápiát:

 1. Kelátképző kezelést követően, fenntartó kezelésként (n=22)
 2. Kelátképző intolerancia vagy hatástalansága esetén (n=28)
 3. Tünetmentes Wilson kóros betegek preventív kezelése (n=5)
 4. Újabban első kezelésként is adják (n=10)
 1. Kelátképző kezelésről cink fenntartókezelésre történő átálláskor 2 hétig párhuzamos terápiát alkalmaztak, ugyanis ennyi időre van szükség, hogy a cinkkezelés maximális metallothionein indukciót és teljes rézabszorpció-gátlást idézzen elő. A kelátképző kezelés és a cink alkalmazása között legalább egy órának el kellett telnie. Fontos volt, hogy ezen párhuzamos kezelés után a kelátképző elhagyásra kerüljön, illetve a cink kezelés mellett más kelátképzőt és nagydózisú cink-et tartalmazó készítményt a beteg már ne szedjen. Eredményeink alapján a Cink kapszulával biztosított fenntartó kezelés sikeres volt. A beteg vérszérum réz koncentrációja egyensúlyban maradt.
 2. A páciensek egyrészénél (n=28) az alábbi okok miatt a D-penicillamin (DPA) kezelést módosították cink-acetát kapszulára:
  - DPA mellett progresszió
  - DPA indukálta kreatinin szint emelkedés
  - DPA indukálta thrombocytopenia (gyakori mellékhatás)
  - DPA indukálta albuminuria
  - Várandósság

  A kelátképző hatástalansága vagy intolerancia esetén (n=28) a betegek laborértékei rendeződtek. Neurológiai tünetek javultak, majd megszűntek (tremor, rigor, járásbizonytalanság). Kreatinin szint javult. Thrombocytopenia megszűnt. Albuminuria megszűnt. Betegek tünetmentessé váltak, a vérszérum réz koncentrációja rendeződött.
 3. A tünetmentes betegeknél (n=22) fenntartó terápiaként alkalmazott cinkkezelés is sikeresnek bizonyult, tartani tudtuk a rézegyensúlyt.
 4. Az első kezelésként alkalmazott cink-acetát kapszula is hatékony terápiát képviselt, mert a betegek szubjektíven jobban érezték magukat. Neurológiai tüneteik fokozatosan javultak (tremor, rigor, járásbizonytalanság). Haemolysis- javult, majd megszűnt. Általános állapotuk javult. Végül a betegek tünetmentessé váltak, réz anyagcseréjük egyensúlyba került.

Bismut-citrát (PhHgVIII.) készítményünk eredményességét a Helicobacter pylori II. vonalbeli eradikációs terápiájában az alábbiakban foglalom össze:

Munkánknak köszönhetően a betegek számára elérhetővé vált a magas clarithromycin rezisztencia miatt felértékelődött bizmut alapú négyes terápia, amely a nemzetközi irányelvek szerint az egyik legkorszerűbb gyógyszeres kezelést jelenti.
Célunk volt, hogy retrospektív módon megvizsgáljuk az újonnan fejlesztett készítmény klinikumban betöltött hatékonyságát, terápiás eredményességét.
Közel négy év alatt 140 beteg kapta a „bizmut alapú négyes kombinációt” (2x emelt dózisú PPI, 4x 120mg bizmut só, 3x 500mg metronidazol, 4x 500mg tetracyclin). A betegek gondozásában 42 kezelőorvos vett részt, az alábbi protokoll szerint:
A Helicobacter pylori eradikáció előtt az infekció meglétét szövettani vizsgálattal vagy Urea kilégzési teszttel (UBT) igazolták. Az eradikáció sikerének ellenőrzésére minden esetben UBT tesztet végeztek az eradikáció után 6 héttel. A teszt előtt két héttel a savcsökkentő kezelést leállították.
A „bizmut alapú négyes kombinációt” minden esetben az egyszer vagy többször eredménytelen „klasszikus” eradikációt (2x PPI, 2x500 mg clarithromycin, 2x1000 mg amoxicillin vagy 2×500 mg metronidazol) követően alkalmaztuk. Első vonalbeli kezelésként egyszer sem került felhasználásra.
A „klasszikus” eradikációt (2x PPI, 2x500 mg clarithromycin, 2x1000 mg amoxicillin vagy 2×500 mg metronidazol) összesen 564 betegnél alkalmaztuk, amely mindössze az esetek 45%-ban volt eredményes. Az egyszeri vagy többszöri sikertelen terápiában részesült betegek egy része (140 beteg) vállalta a második vonalbeli kezelést.
A 140 betegből 16 nem jelentkezett a kezelés után az előre egyeztetett UBT időpontra. Így az ő esetükben nincs adat a kezelés sikerességére vonatkozóan.
Az értékelhető esetek száma: 124 beteg. Férfi-nő arány 40% - 60%.
Átlagéletkoruk: 53 év.

7 napos terápiában részesült: 90 fő, melyből 50 beteg esetében volt sikeres a kezelés és 40 beteg esetében sikertelen. Ez 55,5 % eredményességet mutat. Érdekesség, hogy a nők esetében 87,5 %-ban volt sikeres a terápia, míg a férfiak esetében csak 25 %-ánál volt eredményes a kezelés.

10 napos terápiában részesült: 28 fő, melyből 1 beteg kivételével, tehát 27 főnél volt negatív a terápia után az UBT teszt. Ez 96,4 %-os eredményességet jelent.
14 napos terápiában részesült: 6 fő. Itt 100%-os eradikációs rátát tudtunk elérni. A betegek összességében jól tolerálták a bizmut-alapú négyes kombinációt. Viszont a 10 tíz napos terápiában részesültek közül hat beteg nem szedte végig a kúrát, 8-9 nap után abbahagyták a mellékhatások miatt, mégis valamennyi esetben sikeres volt az eradikáció. A mellékhatások az alábbiak voltak: hasmenés (leggyakoribb, elsődlegesen az alkalmazott antibiotikumok okozzák), gyomorégés, görcsös gyomortáji fájdalom.
Összefoglalva tehát, megállapítható az eddigi eredményeink alapján, hogy a Mikszáth Gyógyszertárban kivitelezett magisztrális gyógyszerfejlesztéssel számos esetben sikerült megoldani és teljessé tenni a betegek folyamatos és biztonságos gyógyszerellátását. Mindezt oly módon, hogy az Egészségügyi Szakmai Kollégium állásfoglalásával összhangban, a szakma szabályainak, illetve a hatóság szigorú követelményeinek (OGYÉI) minden esetben, maradéktalanul megfeleljünk.

Kézi kapszulázógép vibrációs asztallal és „00” méretű elkészített kemény zselatin kapszulák

Steril gyógyszerkészítmények mikrobiológiai vizsgálata:

A Mikszáth Gyógyszertárban az átlagosnál több szemcseppet készítünk. Úgy gondolom, hogy a magisztrális szemcseppeknek ugyanolyan minőségűnek kell lennie, mint egy gyári készítményé. Ezért célul tűztük ki, hogy a lamináris fülke, a steril eszközök és a membránszűrő használata mellett meg kell győződnünk arról, hogy a készítmények tényleg sterilek-e.
Így teljesül számomra hivatásunk egyik legfontosabb szabálya: nil nocere!
A Mikszáth Gyógyszertárban alkalmazott gyakorlatunk szerint mintát veszünk minden laborált sterilitást igénylő magisztrális gyógyszerkészítmény egy „gyártási tételéből” (szemcseppek, intravezikális oldat stb.), melyet BHI (brain heart infusion) dúsító táptalajra oltunk, majd 48 óra elteltével véres agar táptalajon szélesztünk. A mintákat mindvégig inkubátorban tartjuk 37,5 0C-on. Kizárólag a kifogástalan steril készítményt expediáljuk a betegeknek.

BHI dúsító táptalajra oltott és véres agar táptalajon szélesztett steril magisztrális készítmények

További eredmények, amelyek a teljes pályázati anyag letöltését követően ismerhetők meg:

 • Szemcseppek biokompatibilitási vizsgálata
 • Az intravezikális oldatkészítés gyakorlata (húgyhólyag instillációhoz)
 • A kezelésben bevezetett újdonságok, újítások, melyek a Mikszáth Gyógyszertárban történtek
 • Kemény hipromellóz kapszula használata a gyógyszertári gyakorlatban
 • Az intranasalis Mucosal Atomisation Device (MAD Nasal) gyógyszerporlasztó alkalmazása az epilepsziás betegek prehospitalis terápiájában
 • Fusarium okozta keratitis kezelése
 • Centrális hypogonadismus terápiája