Az év legjobb prevenciós gyakorlatát folytató gyógyszerésze

Dr. Hadnagy Ádám
gyógyszertárvezető
Elixír Patika

Dr. Hadnagy Ádám pályázata

Bemutatkozás, szakmai motiváció

Dr. Hadnagy Ádám vagyok, a körmendi Elixír Gyógyszertár személyi jogos gyógyszertárvezetője és tulajdonosa. Az Elixír Gyógyszertár személyes és napi irányításán kívül Vas Vármegyében még három közforgalmú gyógyszertár szakmai irányításából is kiveszem részem.

1976-ban születtem Körmenden, az érettségi megszerzése után 1996-ban a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán kezdtem meg tanulmányaimat, majd 2001-ben szereztem gyógyszerészi diplomát. Az 1993-ban Körmenden a rendszerváltás utáni első magánpatikaként alapított, családi tulajdonban lévő, édesanyám vezette Elixír Gyógyszertárban kezdtem meg gyógyszerészi pályafutásomat, majd szakmai tapasztalataim bővítése céljából 2003 és 2005 között a körmendi Batthyány-Strattmann Kórház és Rendelőintézet intézeti gyógyszertárában dolgoztam intézeti gyógyszerészként. 2001-től a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Gyógyszerész-Közgazdász Szakán kezdtem tanulmányokat, majd 2003-tól ugyanezen a Karon az Egészségügyi Menedzsment Szakot is felvettem. Mindkét újabb diplomámat 2004-ben szereztem meg. A gyógyszertár vezetés mellett Körmend Város Önkormányzatának Kulturális, Sport és Ifjúsági Ügyek Bizottságának elnöke is vagyok.

Nagyon fontosnak tartom az egyének egészségügyi tudatosságát, egészségügyi műveltségét megfelelő szintre emelni.

A lakosság megbetegedéseinek döntő többségét olyan betegségek alkotják, melyek a primer beavatkozások segítségével jelentősen csökkenthetőek, vagy egy időben lefolytatott terápiával könnyebben, gyorsabban kezelhetőek lennének. A magyarországi általános egészségügyi helyzet negatív tendenciát mutat, a szűrés – gyógyítás – ápolás egyszerűen nem tud lépést tartani ezzel a folyamatosan romló egészségügyi állapottal.

Az elmúlt hetek egyik gyógyszertárakat, gyógyszerészeket érintő központi témája a gyógyszerészek gyógyszertári fizikai jelenléte (még ha ez EGYELŐRE csak a fiókgyógyszertárakat érinti csak).

A gyógyszerésznek igenis kommunikálnia kell a betegeivel, vásárlóival. Ezt persze meg lehet(ne) tenni a mai modern technika használatával, de főleg a fiókgyógyszertárakban a jelenlegi háziorvosi helyzetet is figyelembe véve, ezekben a községekben a népegészségügyi területen még mindig igen komoly feladatai és felelőssége van a gyógyszerészeknek.

A személyes kapcsolatot semmilyen technika nem tudja megfelelően helyettesíteni. Mondom ezt úgy, hogy üzletileg, a gyógyszertár-működtetés céges szintjén nálam, aki 3 fiókgyógyszertár személyes működtetéséért, 2 fiókgyógyszertárnál pedig a szakmai működtetésért felel, ez bérköltségben, logisztikai és egyéb költségekben komoly pénzügyi megtakarítást jelenthetne.

Jó gyakorlat bemutatása

A gyógyszerészi gondozás keretén belül a több mint 150 m2 alapterületű helyiségcsoportban „Egészség Nap”-okat kezdtünk szervezni. Nem „Prevenciós Napnak” neveztük el, de ez volt a mi prevenciós gyakorlatunk kezdete.

A gyógyszertári működtetést irányító és végző kollégáim szervezésében, akkor még a saját gyógyszerészi és szakasszisztensi csapat közreműködésével bonyolítottuk le.

Az „Egészség Nap” minden várakozásunkat felülmúlta, közel 100 fő jelent meg a szűrővizsgálatokon. Ez számomra annak ellenére meglepő volt, hogy a szervezést lebonyolító csapat kitett magáért, pl. hirdettünk a helyi tv-ben, rádióban, szórólapokon is.

Ekkor döntöttük el, hogy folytatnunk kell. Az Egészség Napok hamar népszerűek lettek, a hely adottságait (több kisebb-nagyobb helyiség) kihasználtuk. Először csak az „alap” szűrővizsgálatokat bonyolítottuk itt, aztán a tanácsadást is kényelmes és bizalmas légkörben, méltó körülmények között kezdtük lebonyolítani, tartani. Aztán nem kis időt, költséget és energiát felemésztő szervezéssel – különböző területek szakorvosait, (szak)asszisztenseit, szakértőit felkérve más típusú szűréseket és tanácsadásokat is meghirdettünk betegeink számára.

Időközben más területeken is bővülni, fejlődni kezdtünk.

a) Fiókgyógyszertárak, kézigyógyszertárak, háziorvosok

A helyi ellátás saját színvonalának erősítése mellett a közeli települések ellátásából is szerettük volna kivenni a részünket.
A már régóta, már Édesanyám idejében meglévő 1 fiókgyógyszertár mellé csatlakozott még kettő, majd egy szakmai irányításom alá tartozó másik közforgalmú gyógyszertárhoz újabb kettő.
Ebbe az irányába úgy is nyitottunk, hogy akár 10-15 km-es távolságra is házhoz szállítottuk a hiányzó gyógyszer(eke)t, hogy az esetleg egy doboz elmaradt gyógyszerért ne kelljen a következő nap vagy napokban buszra ülni a rászoruló betegnek.
Ez „költség” szempontból nekünk nem volt túl megterhelő, viszont nagyon pozitív visszajelzések érkeztek.

Ezzel gyakorlatilag Körmend és a város 10-15 km-es sugarú környezetében tudatosan minden irányban, szinte minden településen így vagy úgy, de megjelentünk.

Már ebben az időszakban nagyon jó szakmai kapcsolatot alakítottam ki a terület háziorvosaival.
Személyesen ismertük (és ismerjük) egymást, időközönként személyesen is összejöttünk egy-egy szakmai megbeszélésre, meghívtuk őket a saját gyógyszertári továbbképzéseinkre, tematikus napjainkra, telefonon pedig napi szinten tartottuk és tartjuk a szakmai kapcsolatot.
Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a jó orvos-gyógyszerész kapcsolatot (beleértve a fentieken kívül a szakorvosokkal történő partneri együttműködést is), a gyógyszerészi gondozás, a prevenció fontos alappillérének tartom.
A szakismeretek nem csak összeadódnak, hanem így adott esetben hatványozódnak és integrálódnak is. A rendszeres telefonos orvosi-konzultációkra (átlagosan napi 5-6 egyeztetési alkalmat is jelenthet) mindig kell, hogy idő jusson!

A lakosság jobb és gyorsabb ellátása érdekében kézigyógyszertárak létrehozását határoztuk el, ezek ma is működnek és ellátjuk őket.
Annak ellenére működnek, hogy ellátásuk, fenntartásuk a változó jogszabályi környezetben folyamatos befektetést igényelnek (eszközök és bútorzat, számítógép, pénztárgép, program stb.).

Az általános csökkenés ellenére a lakosság gyógyszerellátása terén igen fontos dolognak tartom a kézigyógyszertárak működtetését. A közelmúltban újabb 1 kézigyógyszertár ellátását kezdtük el, jelenleg pedig folyamatban van egy újabb kézigyógyszertár kialakítása.

b) Szociális otthon, idősek otthonai, munkahelyek.

Tudatosan figyelni kezdtük az elérhető távolságban lévő intézmények (elsősorban szociális otthonok, idősek otthonai) kiírásra kerülő (közbeszerzési) gyógyszerszállítási pályázatait és ahol nyerni tudtunk, ott nemcsak egyszerű beszállítók lettünk, hanem gyógyszerészi információkkal is megtöltöttük a szakmai együttműködést.

Néhány nagyobb cég, munkahely (Opel, EGIS, Hewlett-Packard) kisebb ilyen irányú beszerzési kéréseit is megoldottuk.

c) Népegészségügyi programokban történő részvétel.

A 2012 – 2014-es években részt vettünk a BELLA (BEGONIA) projektben. Ez nemcsak egyszerű részvétel volt, hanem az Elixír Gyógyszertár egyike volt annak az 52 tesztgyógyszertárnak, amelyek tesztelték a programot.

Részt vettünk Az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című projekt népegészségügyi alprojektjében, melynek elnevezése:„Egészségtudatosság fejlesztése 7-18 éves korosztály részére” volt. A körmendi Somogyi Béla Általános Iskolában a 7.-8. osztályokban (ez mintegy 80 főt érintett) a megelőzés keretében szűrővizsgálatokat szerveztünk.

d) Innováció:

Egy magyar fejlesztői csapattal történő szoros együttműködés eredményeként az Új Széchenyi Terv keretén belül pályáztunk meg és nyertünk el pénzügyi támogatást, melynek kézzelfogható eredménye több más eszköz mellett az „ékkő”, egy gyógyszerkomissiózó automata raktárrendszer, „civil” nevén patikarobot lett.

Ráadásul ezt eléggé egyedülálló módon az officinai térbe építettük be.

A „patikarobot” a vevőtérben

Többen úgy gondolták (néha magunk is…), hogy kezdünk „túlzásokba” esni, de láttuk a gép erényeit, melyek segítségével több régi tervünket meg tudtunk valósítani.
Most csak egyet, a gyógyszerész-beteg kapcsolat minőségi javulását emelném ki és úgy gondolom ez a „megvalósult” kategóriába tartozik:
A betegeknek kevesebbet kell várakozni a gyógyszerkiadás előtt, mi pedig értékes időt nyerünk, amit a betegek jobb tájékoztatására, konzultációra és a prevencióra tudunk fordítani.

Szerintem az nagyon jó, ha a reklámszöveg fordítottja is működik, azaz: a beteg szemszögéből szóló „kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét” szlogent meg tudjuk fordítani a mi szemszögünkből nézett „beszélgessen betegével” szlogenre.

Most jutottunk el oda, hogy egy huszárvágással egy síkra terelem a prevenció szempontjából nem mindegyik esetben egyértelmű a) – d) pontokban felsoroltakat és a kép összeáll:

Ezek a pontok önmagukban gazdasági lépéseket, betegellátási kérdéseket, a gyógyszerbiztonság területét IS érintik, némelyik pontban több is megjelenik.

A fiókgyógyszertárakkal és kézigyógyszertárakkal elérhetőek azok az emberek, akiknek nem biztos, hogy van lehetőségük, információjuk részt venni az általunk szervezett szűréseken, programokon. Ennek figyelembevételével, ott is szerveztünk szűrővizsgálatot, ahol „csak” fiókgyógyszertárunk működik.

Ugyanez az „elérés” vonatkozik a szociális otthonokra, idősek otthonaira, a munkahelyekre. Szinte minden évben itt is tartottunk és tartunk előadásokat. Pl. az „időskorúak kapcsolata a gyógyszerekkel, ill. gyógyszerszedési szokásaik” címmel vagy kérés alapján más témájú előadásokat is.

De szerveztünk az általunk ellátott pszichiátriai vagy szociális jellegű otthonban a betegek gyógyszeres ellátásában érintett helyi egészségügyi kollégák-kolléganők számára témába vágó előadásokat, mivel az érintett betegkategóriákban (érthető módon értelmi fogyatékos, pszichiátriai beteg, demencia-tünetekkel rendelkező személyekre előadás keretében közvetlenül hatni nem járható út)

A jelzett gyógyszerszállítási, beszerzési tevékenység során az érintett cégekkel, azok vezetőivel is törekedtünk nemcsak üzleti, hanem egyéb kapcsolat kialakítására is.
Ennek eredményeképpen szűrővizsgálatokat szerveztünk ezeken a helyeken is.

Nagyon fontosnak tartom az egészségügyi felvilágosító és nevelő munkát és az egészségügyi kultúra terjesztését.

Ennek kiemelkedő terepe az iskola. A gyerekek tanítási időben, az adott évfolyamnak megfelelően hatékonyabban érhetőek el. Mi a projekt lezárulása után sem fejeztük be az iskolai tevékenységet, osztályfőnöki óra keretében tartottunk előadásokat.

Vizsgálati lapjaink fejlődése

Ez a kis táblázat volt az első Vizsgálati Lapunk, 2009-ben
Vizsgálati Lap 2011
Vizsgálati Lap 2014.

ELIXÍR PATIKA KÖRMEND 2014. június 4.

Vizsgálati Lap 2016.
Vizsgálati Lap 2022.

MÉRÉSI LAP 2022.

Szinte minden alkalommal:

 • - koleszterin-, triglicerid-, húgysav-, vércukorszint-, valamint vérnyomás-mérés
  (nagyon sok betegünk visszamenőleg 7-8-10 olyan mérési adattal is rendelkezik, amelyek ezekről a Napokról „származnak”);

Több alkalommal:

 • belgyógyászati szaktanácsadás (szakorvos által);
 • urológiai szaktanácsadás (szakorvos által);
 • bőrgyógyászati szaktanácsadás (szakorvos által);
 • hallásvizsgálat (szakorvos által);
 • szénmonoxid mérés és dohányzás leszokás tanácsadás (Dohányzásról Leszokást Támogató Központ szakorvosa által)
 • diabéteszes neuropátia szűrés;
 • csontritkulás mérés;
  (az elmúlt 15 esztendő alatt olyan is volt, hogy a validált eszközzel (!) végzett csontritkulás-mérést a vizsgálatról lemaradók nagy száma miatt két hét múlva meg kellett ismételnünk.)
 • prosztata teszt kitöltetése és tanácsadás;
 • mellvizsgálat (megelőző szűrés);
 • szívstressz vizsgálat;
 • érfal augmentációs index-vizsgálat;
 • vénás szűrőprogram;
 • véroxigén-szűrés;
 • bélflóra tanácsadás;
 • helicobacter-szűrés;
 • testzsír tömeg és vázizom tömeg mérés;
 • műszeres látásteszt vizsgálat és szemüveg ellenőrzés, ha a résztvevő vércukorszintje a méréskor magasabb értéket mutatott, akkor diabétesz szemvizsgálat;

Egyszeri alkalommal:

 • COVID antitest-szint mérés

Az említett Vizsgálati Lapok betegeinknél maradtak, szükség szerint ezt magukkal tudták és tudják vinni háziorvosukhoz, akár egy szakorvosi rendelésre.

A prevenciós tevékenységünket, a rendszeresen szervezett Egészség Napokat, mint annyi minden mást, teljesen annullálta a COVID-járvány.

Amikor az élet nagyjából visszaállt a rendes kerékvágásba, a betegeinkkel történt beszélgetések (prevenció!) során egyre többen panaszkodtak nemcsak fizikai, hanem pszichés, lelki problémák miatt is.

A probléma kézzel fogható bizonyítékaként a gyógyszertári forgalomban is észrevehetően jelentkezett a neurológiai, pszichiátriai gyógyszerek megemelkedett fogyása.

A háziorvos kollégákkal, szakorvos ismerősökkel történt beszélgetések is alátámasztották azokat a kutatási adatokat, miszerint a COVID fertőzésen átesett páciensek közel 30 százalékánál megjelenik valamilyen pszichiátriai, pszichológiai probléma, leginkább depressziós, szorongásos tünetek bonyolult kérdésköre. További tény pedig, hogy a poszt-Covid tünetegyüttesnél a pszichés következmények "csúcspontja" nincs összhangban a járvány csúcspontjával.

Így találtuk ki és szerveztünk meg két másik szakmai irányításom alá tartozó gyógyszertárban, a vasvári Hegyháti Patikában és az Őrségben lévő őriszentpéteri Encián Gyógyszertárban az eltérő felépítésű, de tematikájában, céljaiban azonos, kifejezetten preventív célzatú Mentálhigiénés napot.

Nagy kihívás volt, a téma jellege miatt a szervezési, lebonyolítási kérdések is speciálisak voltak (a helyszín, a bizalmi szituáció miatt a körülmények biztosítása, (fűszerként a GDPR).

A vasvári tematika

Előadás és csoportos tréning mentálhigiénés szakember, családi tanácsadó és református lelkész vezetésével.

Egész napos egyéni, személyre szabott testi – lelki (pszichés) tanácsadás (pszichológus közreműködésével).

Az egészséges életmód és az egészséges táplálkozás a lélek szempontjából. Szűrővizsgálatok lebonyolítása.

Egész napos rendezvény keretében, több helyszínen a lelki tényezőkre összpontosító szűrő és egészségmegőrző program.

Helyszínek:
- Hegyháti Gyógyszertár; - Idősek Otthona Vasvár

Az őriszentpéteri tematika

Triyoga meditációkkal egybekötött jóga és egészségnap.

Az Encián Gyógyszertár mögötti területen egy zárt, belső zöld rész került kialakításra, mely a gyógyszertár és az őriszentpéteri Patika Vendégház közös területe.
A jóga (meditációs program) ezen a szabad téren, füvön, fákkal-bokrokkal körülölelt területen, a tiszta őrségi levegőn kerül megrendezésre.
A kertben egy bérelt sátor kerül felállításra, így egy esetleges eső sem akadály!

Egész napos program keretében a patika officinájában és a kertben Egészségsarok, benne Vitaminsziget friss gyümölcsökkel, gyógytea-sarok és az egészségtudatos táplálkozást népszerűsítő résszel.

Bemutató és kóstoló pék bio termékekkel, friss zöldségekkel, mártogatósokkal.

A patikába betérő vásárlók figyelmének felhívása az egészséges táplálkozásra, gyógyteák áldásos szerepére.

A kerti pavilonban egy 45-50 perces előadás és bemutató, a bőrápolásról és napvédelemről a nyári időszakban.

Ahogy mondják, mindkét rendezvény „zajos sikert” aratott, magunk sem gondoltuk volna, hogy ekkora igény van az ilyen típusú rendezvényre.

Vasváron fantasztikus volt az a szeretet, amit az Idősek Otthona lakóitól kaptunk.

Őriszentpéteren a pihenésüket az Őrségben töltő turisták először nem is értették, hogy ez egy „gyógyszertári program”, számomra az egyik legnagyobb dicséret ezen a napon az volt, amikor egy budapesti család (3 gyermekkel) azt mondták, ők soha nem gondolták, hogy ilyen típusú rendezvény egy gyógyszertár szervezésében valósul meg.

Néhány rövid gondolat a vizsgálatok, szűrések, különböző programok tervezéséhez, szervezéséhez, a lebonyolítással kapcsolatban

Mindenkinek, minden gyógyszertárnak megvannak a saját adottságai, amiket a saját prevenciós tevékenységében hasznosítani tud.
Nem vitás, néha kellenek kreatív megoldások, kellenek anyagi jellegű ráfordítások és rengeteg idő.

De a fő feltétel: a szándék, az elhivatottság.

Ezeknek a programoknak a finanszírozása, az anyagköltségek, az eszközök díja, a külsős résztvevők nagy részének díjazása és egyéb rárakodó költségek mind anyagi forrást igényelnek.
Ezek egy, vagy inkább jó része önerős, de néhány üzleti, vagy szakmai együttműködő partnerünk pályázatok, egyéb lehetőségek formájában támogatják ezeket a rendezvényeket.
Nehezítő tényező, méghozzá az időfaktortól, vagy tovább megyek, az elhivatottságtól független tényező:

a komplexebb programok lebonyolítása az bizony CSAPATMUNKA!

Esszé ide vagy oda, itt meg is kell említenem azokat, akik nélkül ez a tevékenység nem működne: A Csapat, azaz A Kollégáim.

Akikre nagyon büszke vagyok és egyértelműen kijelenthetem, nélkülük soha nem juthattunk volna el jelenlegi helyzetünkbe.

Az egyéb (tárgyi, pénzügyi) feltételek megléte semmit sem ér a mögötte lévő emberek és azok tevékenysége nélkül.

Az Elixír Patikában velem együtt 5 szakgyógyszerész, 10 szakasszisztens és 2 asszisztens dolgozik.

Az említett gyógyszertárakban további 3 szakgyógyszerész és 1 gyógyszerész és 7 szakasszisztens tevékenykedik.

A gyógyszertárak szakmai munkáját a gyógyszertári működtetés szintjén pedig Édesapám vezetésével egy külön 6 fős csapat, általunk csak „Az Iroda” néven szervezet segíti.

A 15 év gyakorlata ellenére gyakorlati problémák tömkelege merül fel, melyeket meg kell oldani, ezekből csak egy kisebb csokor:

 • helyszín, a helyszín berendezése; 
 • időpont kiválasztás:
   - saját kollégák, külső segítők, háziorvosok, szakorvosok, előadók időpont lehetőségeinek összehangolása (nem egyszerű feladat, sőt néha ez az egyik legnehezebb);
 • mérési anyagok, eszközök, tematikától függő egyéb dolgok (pl. ételek, sütemények, gyümölcsök) beszerzése;
 • vizsgálati lapok egyeztetése, elkészítése;
 • speciális vizsgálatok szakembereinek, eszközeinek „logisztikája”;
 • jogszabályi kötelezettségek (GDPR, esetleges előírt bejelentések megtétele)
 • ha nem saját a helyszín (pl. Idősek Otthona, iskola vagy munkahely) és előre meghatározott a prevenciós tevékenységben érintettek köre, más típusú egyeztetések is kellenek;
 • tájékoztatás, a rendezvény promotálása;
 • ahol a vizsgálati lehetőségek szűk idő vagy egyéb keresztmetszettel rendelkeznek, csak előzetes jelentkezés alapján lehet a szűrést, vizsgálatot, konzultációt lebonyolítani. (pl. szakorvos csak 2-3 órában tud rendelkezésre állni, a szűrés időigényesebb stb.) Az előzetes jelentkezés módját, lehetőségét biztosítani és kezelni kell.
 • a rendezvény menetének, lefolyásának kontrollálása
 • a szűrésen résztvevők mellett össze kell hangolni a külsős résztvevők munkáját, tevékenységét, fogadni a messzebbről érkezőket, ellátásukról gondoskodni kell - reagálás a váratlan szituációkra, intézkedő képesség az előre nem látható eseményekre, stb.-stb.

Jövőbeni tervek

Szeretnénk a meglévő patikarobotunkat egy újabbra cserélni, melynek most sem az a célja, hogy a kollégák létszámát csökkentsük. A felszabaduló szakmai kapacitásra már most megvannak a terveink.

Nagyon érdekes téma és a prevenció területén is nagyon izgalmas lehet majd a digitális gyógyszertár fogalma és a mesterséges intelligencia saját eszközökkel történő hasznosítása, a meglévő adataink, adatbázisaink (GDPR!) megfelelő alkalmazása.