Az év leghatékonyabb betegkommunikációját folytató gyógyszerésze

Dr. Némethné Dr. Ignácz Andrea
gyógyszertárvezető
Király Gyógyszertár

Dr. Némethné Dr. Ignácz Andrea pályázata

Bemutatkozás, szakmai motiváció

Dr. Némethné Dr. Ignácz Andrea vagyok, diplomámat 1990-ben kaptam meg a Szegedi Tudományegyetem gyógyszerésztudományi karán. A végzés után dr. Erős István professzor vezetésével, gyógyszertechnológia témakörben megírtam a doktori disszertációmat, melyet 1992-ben sikerrel védtem meg. Az egyetemi munka után az akkori Humán Oltóanyagtermelő- és Kutató Intézetben helyezkedtem el, ahol gyógyszerismertető munkát végeztem közel 2 évig, közben gyógyszerhatástanból szakvizsgát szereztem. 1994-ben egy gyógyszerész kollégámmal gyógyszertárat alapítottunk Nagykanizsán, ahol, mint tulajdonos, gyógyszerészként dolgoztam. 1998-ban megnyitottam a saját személyijogos gyógyszertáramat Király Gyógyszertár néven, melyet 25 éve vezetek. Bár ez idő alatt a gyógyszertár számos átalakításon esett át, de töretlenül Nagykanizsán, a Kalmár utca 4-ben várja a betegeket. A patikában 3 szakgyógyszerész, 5 szakasszisztens, valamint 2 fő kisegítő kolléga dolgozik. A gyógyszertár a távolsági buszpályaudvar mellett helyezkedik el, ezért ellátjuk a környező kis települések lakóit is. Sok az olyan betegünk, látogatónk, vásárlónk, akiknek mi vagyunk a legkönnyebben elérhető egészségügyi intézmény és ebből adódóan is kapcsolatunk a betegekkel jelentős bizalmi tőkével bír. Munkám során mindig törekedtem arra, hogy az általam vezetett gyógyszertár ne csak „a gyógyszerek tára” legyen, hanem egy olyan hely, ahová nem csak akkor jönnek be az emberek, ha gyógyszerre van szükségük, hanem akkor is, ha az egészségükkel kapcsolatos kérdésekre, problémákra szeretnének megoldást találni, vagy akár tanácsra, iránymutatásra van szükségük.

Az évek során megerősödött bennem az a gondolat, hogy a gyógyszertárnak nagyon fontos szerepe van a beteg edukációban, s ennek nagyon komoly közösségteremtő ereje is lehet. Mindehhez az is elengedhetetlen, hogy kilépve a tára mögül, létrehozzunk olyan kommunikációs lehetőségeket, ahol a gyógyszertár dolgozói – gyógyszerészek és asszisztensek egyaránt – a gyógyszertáron kívül is találkozhatnak az emberekkel. Kezdetben kisebb előadásokat szerveztünk a gyógyszertárban ismeretterjesztő, egészségnevelő célzattal, illetve rendszeresen szerveztünk karácsonyi teaosztást is a gyógyszertár előtt, mely jó alkalmat biztosított kötetlenebb beszélgetésekre a betegekkel, érdeklődőkkel. Ez olyan sikeres volt, hogy lehetőség szerint ezt mindig megszervezzük a téli időszakban.

Ezen gondolatok, tapasztalatok mentén született meg a Király Női Klub életre hívásának ötlete, mely ötlet 2015-ben meg is valósult. A kezdeti céljainkat két fő pontban lehet összefoglalni: egészségnevelés és közösség létrehozása. Gyógyszerészként mindkettőt nagyon fontosnak tartom, hisz a gyógyításon túl nagyon fontos a prevenció, illetve a lélek ápolása is. Ezeknek a törekvéseknek a fontosságát a pandémiás helyzet még időszerűbbé, sürgetőbbé tette. Napi szinten tapasztaljuk a gyógyszertárban, hogy a COVID járvány alatt mennyire elszoktak az emberek a társas kapcsolatoktól és főleg az idősebbekben megmaradt, sőt fokozódott a félelem mindenféle társas összejövetelektől. Ennek eredményeképpen a testi bajokat még fokozhatja a lélek elmagányosodása.

A program forrása tehát társadalmi, szakmai felelősségvállalásból fakadó szolgálat.

A jó gyakorlat bemutatása

A pályázatban bemutatni kívánt jó gyakorlatot és tevékenységet nem lehet leszűkíteni a 2023-as év eseményeire, mert előzményeivel együtt szoros egységben egy folyamat, aminek vannak kiemelkedő csúcspontjai, de a lényege éppen a folyamatosság.

2015 őszén indítottuk el a Király Női Klub rendezvényeként Psyché címmel egy ismeretterjesztő programsorozatot: a kezdeti cél az egészségmegőrzés és a nők egészségügyi problémáinak bemutatása előadások, személyes hangú és kötetlen beszélgetések formájában, közérthető módon. Az egészségügyi ismeretterjesztésen, tájékoztatáson túl a program másik súlypontja egy közösség kialakítása és erősítése, amely az egészségügyi témákon túl más, a nőket fokozottabban érdeklő témáknak is igyekszik teret adni, melyek lazábban-szorosabban kapcsolódnak az egészségmegőrzés, egészségvédelem témáihoz. 

Fontos, hogy szakmai tudásunkat és kapcsolathálónkat felhasználva a hivatásszerű egészségügyi és szakmai tanácsadáson túl egy közösségteremtő egészségügyi programmal járuljunk hozzá a helyi közösség testi és mentális egészségének megőrzéséért folytatott munkához, az egészségtudatos életmód népszerűsítéséhez, elsősorban a nőkre fókuszálva, de nem kizárva, sőt megszólítva a férfiakat is. Az évek során a programsorozat szervezése alatt szerzett tapasztalatok újabb szempontokat adtak munkánkhoz, megerősítve a gyógyszerész hivatás gyakorlásában érzett felelősségtudatot. Nagy támogatás volt, hogy a patikában dolgozó kollégáim, munkatársaim teljes odaadással támogattak ebben a törekvésben.

Ezt a programsorozatot a 2015-öt követő években is folytattuk, őszi kezdéssel és koranyári zárással, évadszerűen. A folyamatot a COVID járvány kicsit megakasztotta, de a korlátozások feloldásával folytattuk a rendezvények szervezését. A program témaválasztásait illetően igyekszik elnevezésének (Psyché) kulturális beágyazottságához híven megkeresni a kulturális kapcsolódásokat a tudományos, egészségmegőrző témákkal.

2023-ban már a 9. évada indult el projektünknek, nagyon sok előadást, programot szerveztünk folyamatosan bővülő ismertséggel. A kezdeti célokat magtartva fontos az elért eredmények elemzése és a program folyamatos megújítása, bővítése, a még szélesebb körben való ismertség elérése, új korosztályok, fiatalok bevonása az egészségmegőrzés területén.

A rendezvények tematikája négy fő területre osztható fel:

  • egészségmegőrzés, egészségügyi ismeretterjesztés
  • egészségügyi kulturális programok
  • Nagykanizsán működő, vagy a régióhoz kötődő vállalkozások, kezdeményezések bemutatása, melyek mögött egy-egy nő áll, akik valamilyen módon kapcsolódnak az egészséges életmód témaköréhez (pl. táplálkozás, sport)
  • egészségügyi ismeretterjesztő, felvilágosító előadások fiataloknak

A projekt újszerűségének, társadalmi és szakmai jelentőségének bemutatása az egészségügy/gyógyszerészet/oktatás területén

A projekt hiánypótló civil kezdeményezésként, szakmai összefogással jött létre, meghatározó értéket teremtve, amit szeretnénk megőrizni, továbbfejleszteni. Legfontosabb jellemzői a következők:

  • Különböző társadalmi csoportok vannak megszólítva keverten, így alkalom adódik közösségi szellemben olyan párbeszédre, aminek jelenleg nincs másik fóruma a településen és környékén.
  • Az egészségügy minden területéről mutat be szakembereket, olyan összefüggéseket, szempontokat mutatva fel, amik eddig a háttérben maradtak, mindezt személyes, kötetlen hangvétellel.
  • A mindennapos gyógyszertári munkában hasznosulnak a projekt eredményei, a betegek, tanácsra váró bizonytalanok ismerősként, bizalommal fordulhatnak a gyógyszerész szakemberekhez.
  • Kiemelt fókuszcsoport a középiskolások korosztálya, az egészségtudatosságra való nevelés, ismeretterjesztés, felvilágosítás. Fontos partner a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc Gimnázium, mely egészségfejlesztési mintaiskola, a frontális információátadás helyett közösen keressük a kreatív, interaktív tudásátadás, ismeretbővítés, az egészségtudatos szemléletmód kialakításának formáit.
  • A projekt minden tevékenysége közösségi formában történik.
  • A program témaválasztásait illetően igyekszik elnevezésének (Psyché) kulturális beágyazottságához híven megkeresni a kulturális kapcsolódásokat a tudományos, egészségmegőrző témákkal.

A projekt fontossága az adott közösség számára

A program fontosságát a közösség számára elsősorban a rendezvények népszerűsége és a látogatottsága jelzi a szervezők számára. Civil kezdeményezésként már 2015 óta működik folyamatosan bővülő érdeklődő közönséggel és ismertséggel. Olyan ismeretterjesztő, információs hiányokat pótol, olyan témákat jár körül közérthető módon, aminek ilyen személyes és szakmai fóruma nincsen a városban.

A program elindításakor az egyik pillére volt a koncepciónak, hogy közösségi jellegű kezdeményezés legyen, éppen ezért a Király Női Klub elnevezést kapta a létrehozott közösség. A program és a látogató közösség az indulás óta már kinőtte a klub formát és léptéket, de a törzsközönségre továbbra is találó és használható ez a kifejezés, illetve ez a forma.

Fontos szempont az is, hogy két kiemelt fókuszcsoport van: az 50 év felettiek és a húsz év alattiak. Mindkét csoport számára sok olyan terület és téma van, amiről nagyon fontos hitelesen, részletesen beszélni és nagyon fontos a párbeszéd, a dialógus, a kérdésfeltevés lehetősége. Mindkettő célcsoport kissé „elhanyagolt” ilyen szempontból, számukra nagyon a fontosak az ilyen jellegű projektek.

Kiemelt fontosságú az iskolai védőnőkkel való együttműködés. Ők azok, akik napi szinten jelen vannak az iskolákban és testközelből tapasztalják meg a tanulók sokszor számunkra is hihetetlen nehézségeit, problémáit. A középiskolákkal való együttműködés másik fontos lehetősége lehet az, hogy megtaláljuk azokat a diákokat, akiket érdekel az egészségügy bármely ága. Számukra biztosítunk olyan alkalmakat, amelyek során betekintést nyerhetnek az orvosok, gyógyszerészek, védőnők, ápolók és az egészségügy más területén dolgozók mindennapjaiba. Azoknak a fiataloknak, akik ilyen irányba szeretnének továbbtanulni, lehetőséget adunk, hogy a kortársaiknak tartsanak előadást prevenciós témakörben. Legmeggyőzőbb ereje ezeknek az előadásoknak van, ezért ezekre a jövőben nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni.

Mentorprogram

A 21 Nő az Egészségügyért Alapítvány tagjaként már harmadik éve aktívan részt veszek az alapítvány által meghirdetett mentorprogramban. A program lehetőséget biztosít középiskolások számára, hogy megismerkedjenek az egészségügy számos területével, többek között a közforgalmú gyógyszertárban folyó munkával. A diákoknak a Varázslatos Gyógyszertár program keretében mutatjuk be a nálunk folyó munkát, remélve, hogy kedvet kapnak a gyógyszerész pályához. Ez egy olyan példadó gyakorlat, amely minden gyógyszertárban könnyen megvalósítható és ezzel is elő tudjuk segíteni hivatásunk pályánk népszerűsítését a pályaválasztó fiatalok körében munkánk mélységeinek és szépségeinek megismertetésével.

Vizuális kommunikáció

kezdetektől nagyon fontos volt számunkra az átgondolt és alaposan megtervezett vizuális kommunikáció, mert a személyes, közvetlen ajánlás, promóció mellett ezzel tudjuk elérni és megszólítani azokat az embereket, akikért létrejött a programunk. Már a program indulásakor kiemelt figyelemmel terveztük meg a program vizuális arculatának koncepcióját, a különböző grafikai elemeket. Legyen klasszikus, de ugyanakkor friss, kísérletezően mai és modern, legyen ‘nőiesen’ lágy és színes, de nemektől függetlenül általános és könnyen azonosítható is. Az alapelemek megtartásával minden évben egy kicsit változtattunk a program arculatán. Nagyméretű plakátokkal, szórólapokkal igyekeztünk megszólítani az érdeklődőket és figyelmet kelteni a témáinkra közömbösekben, a közösségi média felületeit is maximálisan kihasználtuk a promóciós tevékenységünkben. A programok telt házzal zajlottak minden esetben, a munkánk hatásos volt. A vizuális anyagok szakmai elismerést is kaptak: a szakmai zsűri a hazai tervezőgrafika rangos szemléjére, a Graphifest fesztivál kiállítására is beválogatta plakátjainkat.

Nagy hangsúlyt fektetünk programjaink dokumentálására, ezt hasznosítjuk pályázatainkban, kommunikációnkban is. Pályázatunkhoz mellékelünk 4 kisfilmet is, ami mozgóképes formában dokumentálja, jeleníti meg az elmúlt évek törénéseit:

https://drive.google.com/drive/folders/10pho1W239ht1K-jbHOambkZ5i8PQIWi_?usp=share_link

Az első két évad plakátjain nagykanizsai nők portréfotóit használtuk fel a programok promóciójához. Ezt a fotósorozatot szeretnénk megismételni a közeljövőben a következő programokhoz.