GYÓGYSZERÉSZ

A RICHTER ÉRDEMÉREMRŐL

A Richter Gedeon Nyrt. felelős vállalatként több mint 120 éve nagy hangsúlyt fektet a magyar egészségügy támogatására. A Richter Érdemérem díj célja, hogy méltó módon jutalmazza a hazai egészségügyi szektorban gyógyító-kutató tevékenységet végző szakemberek kiemelkedő munkáját, hiszen tudjuk: Honos alit artes, vagyis az elismerés táplálja a tudományt! Ennek szellemiségében született meg a Richter Gedeon előtt tisztelgő elismerés a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara szakmai támogatásával.

Az Érdemérem létrehozásának első évében a hazánkban praktizáló háziorvosok részesülhettek elismerésben, majd 2023-tól minden aktív Magyarországon tevékenységet folytató szakorvos és gyógyszerész számára is meghirdetésre került. A Richter Érdemérem célja, hogy elismerje az egészségügyi szektorban kulcsszerepet betöltő szakemberek mindennapi munkáját, és támogassa az olyan innovatív ötletek, jó gyakorlatok adaptálását, amelyek elősegíthetik az egészségügy további modernizációját, a gyógyszerészi hivatás hatékonyságának növelését.

Gyógyszerész pályázati kategóriák

Az év leghatékonyabb betegkommunikációját folytató gyógyszerésze

Pályázom

Az év legjobb prevenciós gyakorlatát folytató gyógyszerésze

Pályázom

Az év legkiemelkedőbb tudományos vagy innovációs munkáját végző gyógyszerésze

Pályázom

A ZSŰRI TAGJAI

DR. KOZMA RÓBERT

a Richter Gedeon Nyrt. Belföldi értékesítési és marketing igazgatója

Végzettségemet tekintve orvos, közgazdász, egészségügyi menedzser vagyok. 2002-ben, az orvosi egyetem elvégzése után kezdtem el dolgozni a Richter Gedeon Nyrt.-nél, és azóta kereskedelmi vonalon több hazai és nemzetközi pozíciót is betöltöttem itthon és külföldön egyaránt. 2011 óta veszek részt a Richter magyarországi kereskedelemi tevékenységének a vezetésében, 2017-től a belföldi értékesítési és marketing igazgatói feladatokat látom el. Boldog családapaként, a munkavégzés mellett megmaradó minden időmet a 12 éves lányommal és a 15 éves fiammal töltöm.

Dr. Brezanóczy Ferenc

a Magyar Gyógyszerészi Kamra szakmai bizottságának elnöke

A Magyar Gyógyszerészi Kamara tevékenységében 2002 óta veszek részt. Munkám elismeréséért 2007-ben „A Magyar Gyógyszerész Kamaráért” kitüntetésben, 2022-ben a „Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés” -ben részesültem.

A munkám során számos területen ismerhettem meg a mindennapok kihívásait, részt vehettem a szakmai fejlődések irányításában. Napjainkban a gyógyszerészek szerepvállalásában, kompetenciáiban és az elvárások tekintetében, a piaci helyzetről nem is beszélve, jelentősek a feladatok. Nagyon fontosnak tartom az értékek védelmét, a függetlenség megőrzését, a hazai gyógyszerész tulajdon megtartását, fejlesztését. Ezen célok erősítésében fontosnak tartom a Richter Gedeon Nyrt. által kezdeményezett „Richter Érdemérem pályázat” által nyújtott lehetőséget a lakossággal közvetlen kapcsolatban álló gyógyszerészek számára. Remélem, minél több jó megoldással, elgondolással ismerkedhetünk meg a pályázat keretében, melyeket a későbbiekben a szakma hasznára tudunk fordítani.

Prof. Dr. Zelkó Romána

a Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet intézetigazgatója

Kutatási területem a gyógyszerkészítés során alkalmazott segédanyagok öregedésének és a gyógyszerforma stabilitásának vizsgálata a másodlagos kémiai szerkezet változásának követésével. Kutatócsoportommal jelenleg polimer alapú innovatív hatóanyag-hordozó rendszerek fejlesztésével foglalkozom, a betegközpontú terápia biztosítására.

Oktatási tevékenységem keretében folyamatosan és rendszeresen tartok órarend szerinti és speciális kurzusokon tantermi előadásokat több tantárgy keretében (gyógyszerügyi ismeretek, gyógyszerészi propedeutika, gyógyszeripari minőségbiztosítás, nanotechnológia).

2003-ban a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója, 2006-ban Sanofi-Aventis Magyar Kutatási Díja, 2007-ben az Aesculap Alapítvány kiváló kutatói díja elismerésben részesültem. 2011-ben Hugonnai Vilma-emlékéremmel, 2014-ben Kempler Kurt-emlékéremmel ismerték el tevékenységemet. 2020-ban a Semmelweis Egyetem Kiváló PhD oktatója díjat, valamint 2022-ben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést, és ugyanebben az évben a Semmelweis Egyetem Szenátusa által alapított Richter Gedeon emlékérem és jutalomdíjat vehettem át.

Dr. Feller Antal

a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének elnöke

1999-ben érkeztem a Hungaropharmához, amelynek 2010-től töltöm be vezérigazgatói posztját. Szintén ebben az esztendőben lettem a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének elnökhelyettese, 2020 októberétől pedig elnöke. 2021 júniusától vagyok az Európai Gyógyszer nagykereskedők Szövetségének (GIRP) igazgatósági tagja, illetve a szervezet több munkabizottságának is résztvevője vagyok.

A mindennapok megoldandó feladatai mellett mindig is foglalkoztatott az egészségügyi szektor jövője, annak fenntarthatósága, valamint ezen kérdések etikai és erkölcsi aspektusai. A GYNSZ elnökeként és a piacvezető gyógyszer-nagykereskedő vállalat vezérigazgatójaként mindennapi munkámmal törekszem hazánk biztonságos gyógyszerellátásának fenntartására, valamint küldetésemnek tekintem a betegek edukációját, elkötelezett vagyok a gyógyszerészet szakmai színvonalának mind magasabbra való emeléséért, a hivatás megbecsülésének erősítéséért.

Szakmai tevékenységemet Magyar Gyógyszerészi Kamaráért díjjal, „Kórházi Gyógyszerészetért” emlékéremmel, Bethesda Emlékéremmel, Dr. Orbán István Emlékéremmel, a tavalyi évben pedig a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével ismerték el.

Lukácsné dr. Fodor Enikő

a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének elnöke

2007-ben végeztem a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, majd a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán 2010-ben szereztem gyógyszerész-közgazdász diplomát. Édesanyám gyógyszerész, patikai munkát gyermekkorom óta ismerem. Mindig vonzottak a természettudományok, a családi vállalkozás megerősítése hozott a pályára, amit azóta is szívvel lélekkel végzek. A szakmai ismereteken túl gazdasági tudásra is szükség van, hogy jól tudjunk működtetni egy gyógyszertárat.

A Magángyógyszerészek Országos Szövetségének siófoki kongresszusai keltették fel érdeklődésem a szakmapolitika iránt, 2012-ben a Budapesti Szervezet elnökének, öt évvel később alelnökének, majd 2020 óta elnökének választott a tagság.

Személyi jogos gyógyszerészként élem a hétköznapokat, munkámat betegközpontúság jellemzi. Évek óta foglalkozunk gyógyszerészi gondozással, a betegek és hozzátartozók alapos tájékoztatása szükséges a gyógyszeres terápia sikeres betartásához, amelynek alapja a szakmai tudás mellett a megfelelő kommunikáció. Fontosnak tartom a gyógyszerészi pálya sokszínűségének megismertetését a fiatalokkal, több pályaorientációs előadás keretében beszéltem erről gimnazistáknak.

A ma egészséges gyermekeiből lesznek a jövő egészséges felnőttjei, a digitalizáció korában meg kell mutatnunk nekik, honnan, hogyan tájékozódjanak, és ebben a folyamatban mi a jövő gyógyszerészének a szerepe.

PÁLYÁZAT

Pályázati kiírás gyógyszerészek számára a Richter Érdemérem elismerés elnyerésére irányuló pályamű benyújtására

Pályázom

Hírek / aktualitások

  • Sajtóközlemény

    Első alkalommal vehették át gyógyszerészek a rangos szakmai elismerést – 3 kategóriában adták át a gyógyszerészeknek is a Richter Érdemérem díjat

Tovább az összes hírhez